Công khai 2020

Biểu 11 - Công khai đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên năm học 2019- 2020

 

TT

Nội dung

TS

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Tốt

Khá

TB

Kém

Tổng số giáo viên, CBQL và nhân viên

59

 

19

39

01

0

0

43

16

 

 

 

 

 

I

Giáo viên (Trong đó số giáo viên dạy môn):

53 

 

17

37

0

0

0

54

14

 

50

3

 

 

1

Toán

08 

 

3

5

 

 

 

06

02

 

8

 

 

 

2

07 

 

2

5

 

 

 

06 

01

 

7

 

 

 

3

Hóa

04 

 

2

2

 

 

 

03 

01

 

4

 

 

 

4

Sinh

03 

 

1

2

 

 

 

03 

 

 

3

 

 

 

5

Tin

04

 

1

3

 

 

 

03

01

 

3

1

 

 

6

KTNN

01

 

0

1

 

 

 

01

 

 

1

 

 

 

7

KTCN

02

 

2

0

 

 

 

01

01

 

2

 

 

 

8

Ngữ văn

08

 

3

5

 

 

 

05

03

 

7

1

 

 

9

Lịch sử

02

 

1

1

 

 

 

 

02

 

2

 

 

 

10

Địa lý

02

 

1

1

 

 

 

01

01

 

2

 

 

 

11

GDCD

02

 

0

2

 

 

 

02

 

 

2

 

 

 

12

Anh văn

06

 

1

5

 

 

 

05

01

 

5

1

 

 

13

Thể dục

02

 

0

2

 

 

 

02

 

 

2

 

 

 

14

Quốc phòng

02

 

0

2

 

 

 

01

01

 

2

 

 

 

II

Cán bộ quản lý

 02

 

2

 

 

 

 

 

02

 

2

 

 

 

1

Hiệu trưởng

01 

 

1

 

 

 

 

 

01

 

1

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

01

 

1

 

 

 

 

 

01

 

2

 

 

 

III

Nhân viên

04

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

01

 

 

 

1

 

 

01

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

01

 

 

1

 

 

 

01

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên thư viện

 01

 

 

1

 

 

 

 01

 

 

 

 

 

 

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

01 

 

 

1

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Nhân viên CNTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Bảo vệ NĐ68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắc Sơn, ngày 01  tháng 10 năm 2020
Thủ trưởng đơn vị

 

 

                                                                     Ngô Văn Dương

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 13
Tháng 12 : 183
Năm 2021 : 14.798