DỰ KIẾN THU CHI CÁC KHOẢN TIỀN NĂM HỌC 2020-2021

 

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       Số: 154a/KH-THPTBS

                                                     Bắc Sơn, ngày 18 tháng 8 năm 2020                                                                                     

                                                                       

DỰ KIẾN THU CHI

CÁC KHOẢN TIỀN NĂM HỌC 2020-2021

 

- Căn cứ công văn số 1512/SGDĐT-KHTC ngày 22/08/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc thực hiện các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2019-2020.

A . CÁC KHOẢN THU THEO QUY ĐỊNH:

1. Thu học phí:

 Mức thu theo quy định 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Mức thu: 70.000đ/tháng/hs x 9 tháng = 630.000đ/hs/năm học

Miễn giảm theo NĐ 89/NĐ-CP và TT 09/TTLT về miên giảm học phí đối với học sinh trong cơ sở GD công lập.

Thu học phí theo kỳ

 Thời gian thu kỳ 1 thu tháng 10/2020 và kỳ 2 thu tháng 01/2021

2. Tiền trông giữ xe đạp, xe máy:

- Mục đích thu : Hỗ trợ chi lương cho bảo vệ trông xe, sửa chữa nhà xe, mua vật tư phục vụ trông xe, trích bổ sung nguồn cải cách tiền lương và quỹ phúc lợi hỗ trợ đời sống CBCNV theo quy định.

Thu chi theo quy định tại QĐ số 42/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

- Mức thu: 15.000đ/xe đạp ( Xe đạp điện)/tháng

                 40.000đ/xe máy/tháng ( theo đúng độ tuổi)

- Các lớp đăng ký đi xe đạp cho giáo viên chủ nhiệm lập danh sách.

- Thu theo kỳ

- Thời gian thu: tháng 09/2020, tháng 2/2021

B. CÁC KHOẢN THU THEO THỎA THUẬN: 

1. Dạy thêm học thêm:

Thu chi theo QĐ số 33/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên cụ thể:

- Mức thu:

a. Ôn kiến thức: 6.000đ/ tiết

b. Ôn Đại học: 10.000đ/ tiết

- Chi:

         +  Nộp  thuế: 2%

Sau khi trừ thuế:

+ 70% cho giáo viên dạy

+ 5% cho công tác thu

+ 15% Cho CSVC

+ 5% cho quản lý ,

+ 5% mua văn phòng phẩm, phục vụ.

 Thu theo 2 đợt tháng 12/2020 và tháng 5/2021.

C. CÁC KHOẢN HUY ĐỘNG TỰ NGUYÊN: Không thu

D. CÁC KHOẢN THU HỘ - CHI HỘ:

1. Tiền nước uống:

Mục đích : Mua nước uống hàng ngày phục vụ học sinh

- Thu một lần trong năm, trong tháng 09/2020.

- Chi nước uống: 0.6lit/ hs/ngày x 500đ/lit x 26 ngày = 7.800đ/tháng/1hs

Dự kiến mức thu: 7.000đ /học sinh/ tháng

E. CÁC KHOẢN THU HỘ:

1. Đồng phục:

- Mục đích: Tạo môi trường trang trọng, đẹp mắt, tạo bản sắc riêng cho học sinh của trường. Rèn luyện cho các em tác phong gọn gàng sạch sẽ. Thuận tiện cho việc tập luyện và vận động trong giờ tập thể dục.

- Đăng ký danh sách cho giáo viên chủ nhiệm.

- Quyết toán 1 lần

- Thu trong tháng 9/2020

Theo báo giá của nhà may:

  1. ĐP mua đông: 180.000đ/áo
  2. Đp mùa hè: 105.000đ/áo
  3. Đồng phục học thể dục: 170.000/bộ

Học sinh mua áo đăng ký và nộp tiền cho GVCN

2. Tiền BHYT:

Thực hiện luật BHYT, công văn số 1284/HDLS giữa Sở GD-ĐT và BHXH Thái Nguyên, để đảm bảo quyền lợi cho bản thân học sinh.

Thời gian thu trong tháng 11/2020

Mức thu theo quy định:  

+ Thu 12 tháng từ tháng 01/2021 đến tháng 12 /2021: 563.220đ.

+ Lớp 12 thu 9 tháng ( từ tháng 1 đến tháng 9/2021): 422.415đ.

- Các học sinh đã có BHYT hộ nghèo, BHYT dân tộc, BHYT một số đối tượng khác thì không phải tham gia BHYT này, yêu cầu photo thẻ BHYT đã có.

Số tiền và hồ sơ nộp cơ quan BHXH.

3. Bảo hiểm Thân thể:

Đây là  BH không bắt buộc

Thời gian hưởng từ tháng 09/2020 đến 08/2021 nộp trong tháng 9/2020

 Thu cả năm mức 100.000đ/hs/năm

4. Quỹ CMHS:

Mục đích:

- Chi cho các hoạt động của ban ĐDCMHS ( tiền xăng xe, hội nghị…)

- Căn cứ vào thực tế chi năm học 20198-2020

Mức thu trích từ quỹ cha mẹ học sinh các lớp: 50.000đ/ hs/ năm  

Thu cả năm vào tháng 10/2020.

          5. Khuyến học + Quỹ hỗ trợ học sinh:

Mục đích:

- Chi cho các hoạt động của hội khuyến học ( tiền xăng xe, hội nghị…)

- Chi khen thưởng học sinh trong năm học

- Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Căn cứ vào thực tế chi năm học 2019-2020

Mức thu: Khuyến khích các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm, các bậc cha mẹ học sinh ủng hộ từ 120.000đ trở lên.

 

Kế toán

 

 

 

TriÖu ThÞ Thu Hång

 

Ban đại diện

cha mẹ học sinh

 

 

Trần Minh Miên

 

Duyệt dự toán

 

 

 

Ngô Văn Dương

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 21
Hôm qua : 13
Tháng 12 : 184
Năm 2021 : 14.799