Kế hoạch tổ chức triển khai cuộc thi viết về “tấm gương nhà giáo việt nam” năm 2017

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT BẮC SƠNSố: 152/KH-THPTBS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 


Bắc Sơn, ngày 31 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI

CUỘC THI VIẾT VỀ “TẤM GƯƠNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM”

NĂM 2017

 

Thực hiện Công văn số số 1307/KHLT-SGDĐT-CĐN của Sở GDĐT và Công đoàn ngành giáo dục Thái Nguyên ngày 17 tháng 8 năm 2017 về việc tổ chức Cuộc thi viết về “Tấm gương Nhà giáo Việt Nam” năm 2017.

Trường THPT Bắc Sơn tổ chức triển khai Cuộc thi viết về “Tấm gương Nhà giáo Việt Nam” năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

1. Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong ngành Giáo dục và xã hội về truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam, về các tấm gương thầy giáo, cô giáo tiêu biểu đã và đang tận tụy cống hiến cho sự nghiệp “Trồng người”; tích cực thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Phát hiện, biểu dương và nhân rộng những nhân tố điển hình tiên tiến, những tấm gương nhà giáo được tập thể sư phạm, học sinh, sinh viên và xã hội ghi nhận, tôn vinh.

3. Là dịp để cán bộ nhà giáo, người lao động, học sinh, các bậc phụ huynh học sinh và xã hội thể hiện tình cảm, lòng biết ơn và tri ân đối với thầy cô giáo, với đồng nghiệp mà mình yêu quý, trân trọng, cảm phục; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực trong các nhà trường.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG

1. Nội dung: Là những câu chuyên có thật, sinh động về tấm gương thầy giáo, cô giáo gương mẫu, tận tụy, hết lòng vì học sinh thân yêu; về tấm gương vượt khó trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” và “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, về những cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với ngành và xã hội trong thời kỳ đổi mới trong vòng 35 năm qua (từ năm 1982 đến nay).

2. Hình thức: Bài dự thi phải được viết bằng tiếng Việt, trình bày dưới dạng văn xuôi.

3. Đối tượng:

- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đã và đang công tác tại trường;

- Học sinh, phụ huynh học sinh nhà trường.

- Các cá nhân trên địa bàn có sự quan tâm tới ngành giáo dục.

4. Thời gian:

- Thời gian triển khai: Ngày 31 tháng 8 năm 2017.

- Nhận bài thi: Ngày 19 tháng 9 năm 2017.

- Phân loại và chấm cấp trường: Ngày 21 tháng 9 năm 2017.

- Tổng kết và trao giải cấp trường: Ngày 25 tháng 9 năm 2017.

- Nộp bài thi về Sở Giáo dục và Đào tạo: Ngày 27 tháng 9 năm 2017.

III. GIẢI THƯỞNG

Ban giám khảo phân loại, chấm các bài dự thi và chọn 10 tác phẩm có điểm cao nhất trao giải.

- 01 Giải Nhất trị giá 300.000 đ.

- 01 Giải Nhì trị giá 200.000 đ.

- 03 Giải Ba, mỗi giải trị giá 150.000 đ.

- 05 Giải KK, mỗi giải trị giá 100.000 đ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công đoàn trường: Tổ chức triển khai tới các tổ công đoàn. Tổ công đoàn tiến hành phân loại nộp ít nhất 03 sản phẩm về Ban tổ chức.

2. Đoàn Thanh niên nhà trường: Tổ chức triển khai tới các chi đoàn học sinh, mỗi chi đoàn nộp ít nhất 04 sản phẩm về Ban tổ chức.

3. Ban tổ chức tiếp nhận, phân loại và tuyển chọn 10 bài dự thi có điểm cao nhất trao giải cấp trường, 05 bài dự thi tiêu biểu nộp Sở GDĐT.

Trên đây là kế hoạch về việc tổ chức triển khai Cuộc thi viết về “Tấm gương Nhà giáo Việt Nam” năm 2017 và cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá thi đua giáo viên, chi đoàn học sinh cuối năm học, đề nghị giáo viên, học sinh nhà trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (b/c);

- CĐ trường (t/h);

- ĐTN (t/h);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Ngô Văn Dương

 

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 16
Tháng 09 : 128.322
Năm 2022 : 288.855