Kết quả đánh giá giáo viên, đánh giá viên chức trường THPT Bắc Sơn - Năm học 2016 - 2017

SỞ  GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN

THÔNG BÁO

Các đồng chí đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nộp các loại giấy tờ sau:

  1. Báo cáo thành tích cá nhân.
  2. Minh chứng:
  • Nếu đã có học sinh giỏi in giáo án ôn học sinh giỏi (đóng thành quyển báo cáo sáng kiến hinh nghiệm) và chứng nhận có học sinh giỏi.
  • Nếu chưa có thì làm đề tài sáng kiến kinh nghiệm nộp trước ngày 30/05/2017 để chấm.

Hạn nộp ngày 02/06/2017 cho đ/c Hồng ( KT).

Các đồng chí xem kết quả đánh giá công chức, viên chức và kết quả đánh giá giáo viên năm học 2016-2017  trên trang thông tin của nhà trường có thắc mắc liên hệ đ/c Hồng (KT) ( số điện thoại 01253462550) để được giải quyết. Thời gian niêm yết từ 27/05/2017 đến hết 02/06/2017 nếu không có ý kiến bản tổng hợp trên sẽ là kết quả cuối cùng nộp Sở.

                                                    Bộ phận TCCB

 

 

 

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT BẮC SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phổ Yên, ngày 31  tháng 5  năm 2016

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC HÀNG NĂM

NĂM HỌC 2016-2017

 

Số TT

Họ và tên

Kết quả phân loại

Ghi chú

 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

 

1

Luân Thị Bắc

HTXSNV

 

 

 

 

 

2

Phạm Lê Dung

HTXSNV

 

 

 

 

 

3

Lê Văn Giang

HTXSNV

 

 

 

 

 

4

Vũ Thái Hoàng

 

HTTNV

 

 

 

 

5

Lê Thị Huyên

 

HTTNV

 

 

 

 

6

Hồ Thị Thu Hương

 

HTTNV

 

 

 

 

7

Nguyễn Bích Ngọc

HTXSNV

 

 

 

 

 

8

Vi Thị Thọ

HTXSNV

 

 

 

 

 

9

Nguyễn Thị Tố Uyên

HTXSNV

 

 

 

 

 

10

Bùi Thị Sao

HTXSNV

 

 

 

 

 

11

Ngô Đình An

 

HTTNV

 

 

 

 

12

Phạm Mai Dung

 

HTTNV

 

 

 

 

13

Triệu Hoàng Quân

HTXSNV

 

 

 

 

 

14

Lê Thị Thanh Huệ

 

HTTNV

 

 

 

 

15

Lương Tiến Trung

 

HTTNV

 

 

 

 

16

Nguyễn Văn Kiên

HTXSNV

 

 

 

 

 

17

Trần Tiến Lập

 

HTTNV

 

 

 

 

18

Vũ Thị Việt Hà

 

HTTNV

 

 

 

 

19

Tạ Thị Hồng Nhung

HTXSNV

 

 

 

 

 

20

Nguyễn Thị Thu Hiền

HTXSNV

 

 

 

 

 

21

Hà Thị Kiều Anh

HTXSNV

 

 

 

 

 

22

Lê Thế Anh

HTXSNV

 

 

 

 

 

23

Đỗ Thị Trang

 

HTTNV

 

 

 

 

24

Trương Thị Kim

 

HTTNV

 

 

 

 

25

Hoàng Thị Thắm

HTXSNV

 

 

 

 

 

26

Lê Thị Hoàn

HTXSNV

 

 

 

 

 

27

Bế Thu Hường

HTXSNV

 

 

 

 

 

28

Nguyễn Văn Bắc

HTXSNV

 

 

 

 

 

29

Vũ Khắc Doanh

HTXSNV

 

 

 

 

 

30

Nguyễn Đức

HTXSNV

 

 

 

 

 

31

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

 

HTTNV

 

 

 

 

32

Trần Thị Mỹ Nương

HTXSNV

 

 

 

 

 

33

Đỗ Thị Nụ

HTXSNV

 

 

 

 

 

34

Trần Thị Vui

 

 

 

 

 

 

35

Trần Thị Ngân

HTXSNV

 

 

 

 

 

36

Hoàng Diệu Vân Anh

HTXSNV

 

 

 

 

 

37

Dương Thị Quỳnh

 

HTTNV

 

 

 

 

38

Lê Thế Anh

HTXSNV

 

 

 

 

 

39

Lê Thị Phương Hiền

HTXSNV

 

 

 

 

 

40

Vũ Chí Hiếu

HTXSNV

 

 

 

 

 

41

Trần Quang Hiệu

HTXSNV

 

 

 

 

 

42

Nguyễn Thị Thúy Hồng

HTXSNV

 

 

 

 

 

43

Lê Tuấn Hùng

 

HTTNV

 

 

 

 

44

Trần Trung Kiên

 

HTTNV

 

 

 

 

45

Nguyễn Thị Luận

 

HTTNV

 

 

 

 

46

Nguyễn Thị Mai

HTXSNV

 

 

 

 

 

47

Vũ Xuân Quyết

HTXSNV

 

 

 

 

 

48

Nguyễn Thị Thư

 

HTTNV

 

 

 

 

49

Tạ Đình Trác

 

HTTNV

 

 

 

 

50

Đinh Công Trịnh

HTXSNV

 

 

 

 

 

51

Đặng Anh Đức

HTXSNV

 

 

 

 

 

52

Trịnh Thị Thanh Hà

HTXSNV

 

 

 

 

 

53

Nguyễn Thị Hồng

 

HTTNV

 

 

 

 

54

Phan Thị Thu Huyền

 

HTTNV

 

 

 

 

55

Đặng Thị Hương

 

HTTNV

 

 

 

 

56

Nguyễn Quốc Khánh

 

HTTNV

 

 

 

 

57

Lê Thúy Mai

 

HTTNV

 

 

 

 

58

Nguyễn Hữu Phúc

 

HTTNV

 

 

 

 

59

Lăng Hoàng Phương Thảo

 

HTTNV

 

 

 

 

60

Vũ Chí Tín

 

HTTNV

 

 

 

 

61

Trần Thị Cẩm Vân

 

HTTNV

 

 

 

 

62

Triệu Văn Hiểu

 

HTTNV

 

 

 

 

63

Lê Minh Huy

HTXSNV

 

 

 

 

 

64

Triệu Thị Thu Hồng

 

HTTNV

 

 

 

 

65

Lê Thị Thành

HTXSNV

 

 

 

 

 

66

Nguyễn Thị Trà Giang

HTXSNV

 

 

 

 

 

67

Lê Thị Quyên

 

HTTNV

 

 

 

 

68

Nguyễn Quang Lanh

HTXSNV

 

 

 

 

 

69

Tạ Văn Hoàn

HTXSNV

 

 

 

 

 

70

Đào Thị Bích Ngọc

 

 

HTNV

 

 

 

 

Tổng

38

31

1

 

 

 

Thủ trưởng đơn vị

 

Ngô Văn Dương

 

 

 

 

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT BẮC SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phổ Yên, ngày 26 tháng 05 năm 2017

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC HÀNG NĂM

NĂM HỌC 2016-2017

Số TT

Họ và tên

Kết quả phân loại

Ghi chú

Cá nhân đánh giá

Tổ đánh giá

Hiệu trưởng đánh giá

KQ

1

Ngô Văn Dương

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

 

TỔNG HỢP: 01

Nội dung

Tự đánh giá

Tổ đánh giá

Hiệu trưởng đánh giá

HTXSNV

01

01

01

HTTTNV

0

0

0

HTNV

0

0

0

Không HTNV

0

0

0

 

 

Thủ trưởng đơn vị

 

Ngô Văn Dương

 

 

 

 

 

 

 

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT BẮC SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phổ Yên, ngày 26 tháng 05 năm 2017

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC HÀNG NĂM

NĂM HỌC 2016-2017

Số TT

Họ và tên

Kết quả phân loại

Ghi chú

Cá nhân đánh giá

Tổ đánh giá

Hiệu trưởng đánh giá

KQ

1

Luân Thị Bắc

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

2

Phạm Lê Dung

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

3

Lê Văn Giang

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

4

Vũ Thái Hoàng

HTTNV

HTTNV

HTTNV

 

 

5

Lê Thị Huyên

HTTNV

HTTNV

HTTNV

 

 

6

Hồ Thị Thu Hương

HTTNV

HTXSNV

HTTNV

 

 

7

Nguyễn Bích Ngọc

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

8

Vi Thị Thọ

HTTNV

HTTNV

HTXSNV

 

 

9

Nguyễn Thị Tố Uyên

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

10

Bùi Thị Sao

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

11

Ngô Đình An

HTXSNV

HTTNV

HTTNV

 

 

12

Phạm Thị Mai Dung

HTXSNV

HTXSNV

HTTNV

 

 

13

Triệu Hoàng Quân

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

14

Lê Thị Thanh Huệ

HTXSNV

HTXSNV

HTTNV

 

 

15

Lương Tiến Trung

HTXSNV

HTXSNV

HTTNV

 

 

16

Nguyễn Văn Kiên

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

17

Trần Tiến Lập

HTXSNV

HTTNV

HTTNV

 

 

18

Vũ Thị Việt Hà

HTXSNV

HTXSNV

HTTNV

 

 

19

Tạ Thị Hồng Nhung

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

20

Nguyễn Thị Thu Hiền

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

21

Hà Thị Kiều Anh

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

22

Lê Thế Anh

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

23

Đỗ Thị Trang

HTXSNV

HTXSNV

HTTNV

 

 

24

Trương Thị Kim

HTTNV

HTTNV

HTTNV

 

 

25

Hoàng Thị Thắm

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

26

Lê Thị Hoàn

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

27

Bế Thu Hường

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

28

Nguyễn Văn Bắc

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

29

Vũ Khắc Doanh

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

30

Nguyễn Đức

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

31

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

HTTNV

HTTNV

HTTNV

 

 

32

Trần Thị Mỹ Nương

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

33

Đỗ Thị Nụ

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

34

Trần Thị Vui

HTTNV

HTTNV

HTTNV

 

 

35

Trần Thị Ngân

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

36

Hoàng Diệu Vân Anh

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

37

Dương Thị Quỳnh

HTXSNV

HTTNV

HTTNV

 

 

38

Lê Thế Anh

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

39

Lê Thị Phương Hiền

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

40

Vũ Chí Hiếu

HTTNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

41

Trần Quang Hiệu

HTTNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

42

Nguyễn Thị Thúy Hồng

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

43

Lê Tuấn Hùng

HTTNV

HTXSNV

HTTNV

 

 

44

Trần Trung Kiên

HTTNV

HTTNV

HTTNV

 

 

45

Nguyễn Thị Luận

HTXSNV

HTXSNV

HTTNV

 

 

46

Nguyễn Thị Mai

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

47

Vũ Xuân Quyết

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

48

Nguyễn Thị Thư

HTTNV

HTTNV

HTTNV

 

 

49

Tạ Đình Trác

HTTNV

HTTNV

HTTNV

 

 

50

Đinh Công Trịnh

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

51

Đặng Anh Đức

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

52

Trịnh Thị Thanh Hà

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

53

Nguyễn Thị Hồng

HTTNV

HTTNV

HTTNV

 

 

54

Phan Thị Thu Huyền

HTTNV

HTTNV

HTTNV

 

 

55

Đặng Thị Hương

HTTNV

HTTNV

HTTNV

 

 

56

Nguyễn Quốc Khánh

HTXSNV

HTXSNV

HTTNV

 

 

57

Lê Thúy Mai

HTTNV

HTTNV

HTTNV

 

 

58

Nguyễn Hữu Phúc

HTTNV

HTTNV

HTTNV

 

 

59

Lăng Hoàng Phương Thảo

HTXSNV

HTXSNV

HTTNV

 

 

60

Vũ Chí Tín

HTTNV

HTTNV

HTTNV

 

 

61

Trần Thị Cẩm Vân

HTTNV

HTTNV

HTTNV

 

 

62

Triệu Văn Hiểu

HTTNV

HTTNV

HTTNV

 

 

63

Lê Minh Huy

HTTNV

HTTNV

HTXSNV

 

 

64

Triệu Thị Thu Hồng

HTNV

HTTNV

HTTNV

 

 

65

Lê Thị Thành

HTXSNV

HTTNV

HTXSNV

 

 

66

Nguyễn Thị Trà Giang

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

67

Lê Thị Quyên

HTTNV

HTTNV

HTTNV

 

 

68

Nguyễn Quang Lanh

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

69

Tạ Văn Hoàn

HTXSNV

HTXSNV

HTXSNV

 

 

70

Đào Thị Bích Ngọc

HTNV

HTNV

HTNV

 

 

 

TỔNG HỢP: 70

Nội dung

Tự đánh giá

Tổ đánh giá

Hiệu trưởng đánh giá

HTXSNV

45

44

38

HTTTNV

23

25

31

HTNV

02

01

01

Không HTNV

0

0

0

 

 

Thủ trưởng đơn vị

 

Ngô Văn Dương

 

 

 

 

 

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT BẮC SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phổ Yên, ngày 31 tháng 05 năm 2017

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN HÀNG NĂM

NĂM HỌC 2016-2017

 

Số TT

Họ và tên

Kết quả phân loại

Ghi chú

 

Cá nhân đánh giá

Tổ đánh giá

Hiệu trưởng đánh giá

KQ

 

1

Luân Thị Bắc

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

2

Phạm Lê Dung

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

3

Lê Văn Giang

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

4

Vũ Thái Hoàng

Xuất sắc

Xuất sắc

Khá

 

 

 

5

Lê Thị Huyên

Xuất sắc

Khá

Khá

 

 

 

6

Hồ Thị Thu Hương

Xuất sắc

Xuất sắc

Khá

 

 

 

7

Nguyễn Bích Ngọc

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

8

Vi Thị Thọ

Xuất sắc

Khá

Khá

 

 

 

9

Nguyễn Thị Tố Uyên

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

10

Bùi Thị Sao

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

11

Ngô Đình An

Xuất sắc

Khá

Khá

 

 

 

12

Phạm Thị Mai Dung

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

13

Triệu Hoàng Quân

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

14

Lê Thị Thanh Huệ

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

15

Lương Tiến Trung

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

16

Nguyễn Văn Kiên

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

17

Trần Tiến Lập

Xuất sắc

Khá

Khá

 

 

 

18

Vũ Thị Việt Hà

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

19

Tạ Thị Hồng Nhung

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

20

Nguyễn Thị Thu Hiền

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

21

Hà Thị Kiều Anh

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

22

Lê Thế Anh

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

23

Đỗ Thị Trang

Xuất sắc

Khá

Khá

 

 

 

24

Trương Thị Kim

Xuất sắc

Khá

Khá

 

 

 

25

Hoàng Thị Thắm

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

26

Lê Thị Hoàn

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

27

Bế Thu Hường

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

28

Nguyễn Văn Bắc

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

29

Vũ Khắc Doanh

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

30

Nguyễn Đức

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

31

Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Khá

Khá

Khá

 

 

 

32

Trần Thị Mỹ Nương

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

33

Đỗ Thị Nụ

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

34

Trần Thị Vui

Xuất sắc

Khá

Khá

 

 

 

35

Trần Thị Ngân

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

36

Hoàng Diệu Vân Anh

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

37

Dương Thị Quỳnh

Xuất sắc

Khá

Khá

 

 

 

38

Lê Thế Anh

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

39

Lê Thị Phương Hiền

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

40

Vũ Chí Hiếu

Khá

Khá

Khá

 

 

 

41

Trần Quang Hiệu

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

42

Nguyễn Thị Thúy Hồng

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

43

Lê Tuấn Hùng

Xuất sắc

Xuất sắc

Khá

 

 

 

44

Trần Trung Kiên

Khá

Khá

Khá

 

 

 

45

Nguyễn Thị Luận

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

46

Nguyễn Thị Mai

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

47

Vũ Xuân Quyết

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

48

Nguyễn Thị Thư

Xuất sắc

Khá

Khá

 

 

 

49

Tạ Đình Trác

Khá

Khá

Khá

 

 

 

50

Đinh Công Trịnh

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

51

Đặng Anh Đức

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

52

Trịnh Thị Thanh Hà

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

53

Nguyễn Thị Hồng

Khá

Khá

Khá

 

 

 

54

Phan Thị Thu Huyền

Khá

Khá

Khá

 

 

 

55

Đặng Thị Hương

Khá

Khá

Khá

 

 

 

56

Nguyễn Quốc Khánh

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

57

Lê Thúy Mai

Khá

Khá

Khá

 

 

 

58

Nguyễn Hữu Phúc

Khá

Khá

Khá

 

 

 

59

Lăng Hoàng Phương Thảo

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

60

Vũ Chí Tín

Khá

Khá

Khá

 

 

 

61

Trần Thị Cẩm Vân

Khá

Khá

Khá

 

 

 

62

Triệu Văn Hiểu

Khá

Khá

Khá

 

 

 

63

Ngô Văn Dương

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

64

Nguyễn Quang Lanh

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

65

Tạ Văn Hoàn

Xuất sắc

Xuất sắc

Xuất sắc

 

 

 

66

Đào Thị Bích Ngọc

Khá

Khá

Khá

 

 

TỔNG HỢP: 66

Nội dung

Tự đánh giá

Tổ đánh giá

Hiệu trưởng đánh giá

Xuất sắc

53

44

41

Khá

13

22

25

TB

0

0

0

Yếu

0

0

0

Kém

0

0

0

 

 

Thủ trưởng đơn vị

 

Ngô Văn Dương

 

 

 

 

 

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Tiêu đề
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 20.735
Tháng 08 : 21.062
Năm 2022 : 159.664