Thực hiện theo công văn số: 1887/SGDĐT-VP V/v Lấy ý kiến thăm dò dư luận về việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 14, năm 2017.

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGƯT SỞ GDĐT TỈNH THÁI NGUYÊN

 

TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU

NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 14, NĂM 2017

 

( Kèm theo công văn số 1887/SGDĐT-VP ngày 16 tháng 12 năm 2016)

 

TT

Thông tin cá nhân

Tóm tắt thành tích theo tiêu chuẩn

 

Tỷ lệ phiếu đạt

1

Ngô Thị Quyên

- Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 17 tháng 8 năm 1973

-Nguyên quán: Xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

- Nơi công tác: Trường THPT Gang Thép

-Chức vụ hiện tại : Bí thư Đảng bộ- Hiệu trưởng

-Trình độ đào tạo : Đại học Sư phạm – Thạc sỹ Chuyên ngành Vật Lý

- Số năm công tác trong ngành giáo dục: 22

-Số năm trực tiếp giảng dạy: 17

Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên, giảng viên dạy giỏi: 25

Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên:11

Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi:12

Sáng kiến, đề tài NCKH: 17

Sách, giáo trình, tài liệu: Tham gia viết 07 cuốn sách, giáo trình, tài liệu

Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: 02

Tập thể lao động xuất sắc : 03 lần gần đây

Thành tích nổi bật khác: 03 lần đạt Chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh

 

-Tỷ lệ phiếu tín nhiệm của quần chúng: 98.63%

-Hội đồng cơ sở: 100%:

 

2

Trần Thị Quỳnh Trang

-Ngày, tháng, năm sinh: 27/10/1974

-Nguyên quán: Xã Tạ Xá, huyện Kim Thi, tỉnh Hưng Yên.

-Nơi công tác: Trường THPT Đồng Hỷ

-Chức vụ hiện tại: Tổ trưởng tổ Toán - Tin

-Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Khoa học - Chuyên ngành Toán học

-Số năm công tác trong ngành giáo dục: 20 năm

-Số năm trực tiếp giảng dạy: 20 năm

 

Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên, giảng viên dạy giỏi:

Số lần tặng Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh: 01; Số lần tặng Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 08; Số lần đạt giáo viên giỏi cấp tỉnh: 02

Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh: 01 lần Bằng khen của UBND tỉnh TN;

Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: 03 giáo viên;

Sáng kiến, đề tài NCKH: 7 sáng kiến loại B, 1 SK loại A

Bồi dưỡng học sinh tài năng: Bồi dưỡng 01 học sinh đạt giải ba quốc gia.

Thành tích nổi bật khác:

* Thi giáo viên giỏi cấp tỉnh: Hai lần đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp tỉnh.

* Đạt tiêu chuẩn Đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 5 năm liền - từ năm 2011 đến năm 2015, đang trình đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen.

* Cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015. Là cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động: Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo giai đoạn 2007- 2012.

 

- Tỷ lệ phiếu tín nhiệm của quần chúng 92,39%;

- Hội đồng cấp cơ sở: 92,30%

 

3

Nguyễn Thị Phương Dung

-Ngày, tháng, năm sinh:16/12/1960

-Nguyên quán: Phường Quang Trung, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội

-Nơi công tác: Trường THPT Lương Ngọc Quyến

-Chức vụ hiện tại: Nguyên là Phó Hiệu Trưởng

- Trình độ đào tạo: Thạc Sĩ

-Số năm công tác trong ngành giáo dục: 34 năm

- Số năm trực tiếp giảng dạy: 34 năm.

 

Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên, giảng viên dạy giỏi: 17

Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: 04

Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: 09

Sáng kiến, đề tài NCKH: 05

Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: 08

Tập thể lao động xuất sắc: 02 (Năm 2013-2014, 2014-2015) Trường THPT Lương Ngọc Quyến Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

 

- Tỷ lệ phiếu tín nhiệm của quần chúng 94,23%,

- Hội đồng cơ sở 100%:

 

 

 

4

 

 

 

 

Lương Thị Thu Hằng

-Ngày, tháng, năm sinh: 27 tháng 5 năm 1963

- Nguyên quán:Xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

-Nơi công tác: Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm

-Chức vụ hiện tại : Hiệu trưởng, trường Phổ thông dân tộc nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm

-Trình độ đào tạo : Đại học

-Số năm công tác trong ngành giáo dục: 30

- Số năm trực tiếp giảng dạy: 17

Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua: 15 (Cấp tỉnh: 02; Cấp cơ sở: 13)

Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: 05

Sáng kiến, đề tài NCKH: Số sáng kiến: 13; Cấp nghiệm thu: Hội đồng thẩm định của Sở GD&ĐT Thái Nguyên, Năm nghiệm thu: Từ năm 2004 đến năm 2016. Trong đó có 01 sáng kiến được Hội đồng thẩm định cấp tỉnh nghiêm thu năm 2013

Sách, giáo trình, tài liệu : Không

Tập thể lao động xuất sắc: Đơn vị liên tục đạt danh hiệu : Tập thể Lao động xuất sắc (Trong đó có năm 2015 và 2016).

Số phiếu tín nhiệm của quần chúng:35/39; Tỷ lệ 89,7%

 

-Tỷ lệ phiếu tín nhiệm của quần chúng 89,7%

-Hội đồng cơ sở 100%:

 

5

Nguyễn Duy Nhất

-Ngày, tháng, năm sinh: 05/10/1963.

-Nguyên quán: Xã Tân Hương, Phổ Yên, Thái Nguyên.

-Nơi công tác: Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên.

-Chức vụ hiện tại: Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nam Thái Nguyên.

-Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

-Năm công tác trong ngành giáo dục: 22 năm

-Số năm tực tiếp giảng dạy: 11 năm.

 

-Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi: 14 lần.

- Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, Bộ trở lên: 10 lần.

- Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: 4 người cấp tỉnh trở lên.

- Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học:

+01 giải A Thiết bị dạy nghề phổ thông, sở Giáo dục ĐT Thái nguyên – 2000.

+01 danh hiệu Giáo viên dạy giỏi xuất sắc nghề phổ thông, Sở GDDT – 2003.

+01 sáng kiến kinh nghiệm UBND huyện Phổ Yên công nhận năm 2008.

+07 sáng kiến kinh nghiệm do Sở Lao động TBXH công nhận từ 2009-2015.

-Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: 08 học sinh giỏi nghề tỉnh.

-Tập thể lao động xuất sắc: Năm 2014 và năm 2015 do UBND tỉnh QĐ.

-Thành tích nổi bật khác: Đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi xuất sắc nghề phổ thông toàn quốc do Bộ Giáo dục – Đào tạo tổ chức năm 2003.

- Tỷ lệ phiếu tín nhiệm của quần chúng: 100%

- Hội đồng cấp cơ sở: 100 %.

 

6

Phạm Thị Thu Nga

-Ngày, tháng, năm sinh: 26/07/1967.

-Nguyên quán: Thôn Phụng Công, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

- Nơi công tác: Trường THPT Chuyên tỉnh Thái Nguyên.

- Chức vụ hiện tại: Giáo viên Sinh học, Tổ trưởng chuyên môn, Bí thư Chi bộ số 2, Ủy viên BCH Đảng bộ trường THPT Chuyên tỉnh Thái Nguyên.

- Trình độ đào tạo: Thạc sỹ; Chuyên ngành: Sinh học

- Năm vào ngành giáo dục: 1989.

- Số năm trực tiếp giảng dạy: 27 năm

.

Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi: 13 lần cấp cơ sở, 3 lần cấp tỉnh.

Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: 16 lần về thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học và bảo vệ môi trường.

Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: 05 giáo viên.

Sáng kiến, đề tài NCKH: 11 sáng kiến.

Sách, giáo trình, tài liệu: 02 cuốn.

Bài báo khoa học (9): 03 bài đăng trong Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tháng 2 năm 2006; Tạp chí Sinh Học Journal of Biology, tháng 6 năm 2006.

Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng: 51 học sinh.

 

 

- Tỷ lệ phiếu tín nhiệm của quần chúng: (98,13%);

-Tỷ lệ phiếu của Hội đồng trường: (100%).

 

7

Trịnh Thị Thanh Hà

-Ngày, tháng, năm sinh: 29/4/1972

- Nguyên quán: Định Hải – Yên Định – Thanh Hóa

-Nơi công tác: Trường THPT Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

-Chức vụ hiện tại: Tổ trưởng tổ chuyên môn Toán

-Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Toán học

-Số năm công tác trong ngành giáo dục: 23 năm

-Số năm trực tiếp giảng dạy: 23 năm

 

Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi: 11 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 03 lần đạt danh hiệu Giáo viên dạy Giỏi cấp tỉnh.

Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: Bằng khen của tỉnh Đoàn Thái Nguyên năm 2000; Bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2001; Bằng khen của UBND Tỉnh Thái Nguyên năm 2014; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2014.

Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: giúp đỡ 03 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; giúp đỡ 14 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Sáng kiến, đề tài NCKH: 09 sáng kiến cấp Sở (nghiệm thu năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014); 01 đề tài Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (nghiệm thu năm 2005).

Bồi dưỡng học sinh tài năng: 11 học sinh đạt giải cấp Tỉnh.

 

- Tỷ lệ phiếu tín nhiệm của quần chúng 89,85%.

- Tỷ lệ phiếu tín nhiệm Hội đồng, đạt tỷ lệ 100%.

 

8

Phạm Lê Dung

-Ngày, tháng, năm sinh: 08/11/1975

-Nguyên quán: Đồng Hỷ, Thái Nguyên

-Nơi công tác: Trường THPT Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên..

- Chức vụ hiện tại: Tổ phó tổ chuyên môn Ngữ văn – Giáo dục công dân.

-Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Ngữ văn.

-Số năm công tác trong ngành giáo dục: 20 năm

- Số năm trực tiếp giảng dạy: 20 năm

 

Số lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi: 09 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 01 lần đạt danh hiệu Giáo viên dạy Giỏi cấp tỉnh.

Số lần được tặng Bằng khen cấp tỉnh, bộ trở lên: Bằng khen của Ban chấp hành tỉnh Đoàn Thái Nguyên năm 2003; Bằng khen của Bộ GD&ĐT năm 2016.

Giúp đỡ, bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi: giúp đỡ 01 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; giúp đỡ 02 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường.

Sáng kiến, đề tài NCKH: 08 sáng kiến cấp Sở (nghiệm thu năm 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015); 01 đề tài Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên (nghiệm thu năm 2011).

Bồi dưỡng học sinh tài năng: 02 học sinh đạt giải cấp Bộ; 14 học sinh đạt giải cấp tỉnh.

 

- Tỷ lệ phiếu tín nhiệm của quần chúng85,50%.

- Tỷ lệ phiếu tín nhiệm trước Hội đồng xét 90,91%.

 

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 20.735
Tháng 08 : 21.063
Năm 2022 : 159.665