THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT BẮC SƠN, NĂM HỌC 2019 - 2020

SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN
Số : 60/TBTS -THPTBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Sơn, ngày 29 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT BẮC SƠN, NĂM HỌC 2019 - 2020

- Căn cứ vào công văn số 446/SGDĐT – KTKĐCL, ngày 29 tháng 3 năm 2019, về việc h­ướng dẫn tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019 - 2020 của sở GDĐT Thái Nguyên.

- Căn cứ vào kế hoạch phát triển GD năm học 2019-2020 của trường THPT Bắc Sơn.

- Căn cứ Quyết định 1294/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017, về việc phân vùng tuyển sinh khu vực thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Tr­ường THPT Bắc Sơn xin thông báo về việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020  tại trường, cụ thể nh­ư sau :

1. Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT Bắc Sơn năm học 2019-2020

- Tổng số lớp: 9 lớp

- Tổng số học sinh:  380 em

2. Hình thức tuyển sinh

2.1. Tuyển thẳng

- Học sinh (diện chính thức) các trường phổ thông dân tộc nội trú THCS đã tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Học sinh là người dân tộc rất ít người (thuộc một trong các dân tộc sau: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ, Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ)

- Học sinh khuyết tật (có đủ hồ sơ hợp lệ).

            - Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông (với cuộc thi về văn nghệ, TDTT đạt giải cá nhân hoặc giải đồng đội trong các cuộc thi do ngành GDĐT tổ chức hoặc phối hợp với các ngành khác tổ chức ở cấp THCS). Với PTDT nội trú tỉnh chỉ tuyển thẳng học sinh là người dân tộc rất ít người và học sinh  thuộc đối tượng tuyển sinh trường nội trú đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về: văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Ghi chú:

         - Học sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng nếu dự thi vào trường THPT Chuyên hoặc PTDT nội trú tỉnh mà không trúng tuyển thì vẫn được tuyển thẳng vào các trường THPT khác thuộc địa bàn tuyển sinh.

 - Hồ sơ tuyển thẳng: như đối với hồ sơ dự tuyển ở mục 5 (Riêng đối với học sinh trường phổ thông dân tộc Nội trú THCS cần có xác nhận của hiệu trưởng là học sinh diện chính thức).

2.2. Thi tuyển       

2.2.1. Bài thi: Thi 03 bài thi gồm các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

2.2.2. Hình thức và thời gian làm bài thi

            - Các bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút/bài thi.

            - Bài thi môn Tiếng Anh thi theo hình thức kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm; thời gian làm bài là 90 phút; thí sinh làm trực tiếp trên đề thi.

2.2.3. Nội dung đề thi

Đề thi gồm các câu hỏi theo yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành của Bộ GDĐT, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9 THCS. Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao; đề thi môn Tiếng Anh chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu vận dụng cấp độ thấp.

            2.2.4. Lịch thi

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

04/6/2019

SÁNG

7h30-8h00: Họp lãnh đạo HĐCT;

8h00: Họp toàn thể HĐCT (Kiểm tra Hồ sơ,CSVC…).

CHIỀU

14h00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi;Chủ tịch HĐCT nhận đề thi tại HĐ ra đề thi

05/6/2019

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

CHIỀU

Toán

120 phút

06/6/2019

SÁNG

Tiếng Anh

90 phút

CHIỀU

Dự phòng

2.2.5. Cách tính điểm, xét trúng tuyển

- Các bài thi được chấm theo thang điểm 10 (làm tròn đến 2 chữ số phần thập phân); môn Toán, Ngữ văn tính hệ số 2; môn Tiếng Anh hệ số 1.

            - Điểm xét tuyển = (Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Toán) x 2 + Điểm môn Tiếng Anh + Điểm ưu tiên(nếu có).

Căn cứ chỉ tiêu được giao, Sở GDĐT sẽ duyệt phương án tuyển sinh của các trường. Học sinh trúng tuyển là học sinh có điểm xét tuyển không nhỏ hơn mức điểm chuẩn được công bố và không có bài thi nào bị không điểm (điểm 0).

3. Địa bàn tuyển sinh

Phường Bắc Sơn, xã Phúc Thuận, xã Minh Đức, xã Thành Công, xã Phúc Tân, các xóm giám ranh xã Quân Chu, TT Quân Chu (Đại Từ).

4. Quy định dự tuyển

- Quy định chung:

+ Học sinh muốn dự tuyển vào lớp 10 phải là học sinh đã được xét đỗ tốt nghiệp THCS năm học 2018 - 2019 và những học sinh đã đỗ tốt nghiệp THCS những năm học trước trong độ tuổi quy định.

+ Dự tuyển vào các trường THPT: Theo địa bàn quy định về tuyển sinh.

+ Dự tuyển vào trường THPT Chuyên và trường PTDT Nội trú: Mỗi học sinh được đăng ký 2 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng một là trường THPT Chuyên hoặc trường PTDT nội trú tỉnh Thái Nguyên, nguyện vọng hai là trường THPT trên địa bàn tuyển sinh

- Điều kiện dự tuyển đối với học sinh thi vào dân tộc nội trú tỉnh:

+ Trong độ tuổi quy định và có đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Là học sinh (Diện chính thức) đang học lớp 9 tại trường DTNT trong tỉnh.

+ Học sinh lớp 9 có hộ khẩu trường trú và định cư 3 năm trở lên tính đến ngày tuyển sinh ở các xã, các xóm, thôn đặc biệt khó khăn.

5. Hồ Sơ dự tuyển

1) Phiếu kê khai thông tin tuyển sinh.

2) Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

3) Bản chứng thực hoặc bản sao Bằng tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do cơ sở giáo dục cấp.

4) Bản chính Học bạ

5) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng đ­ược hưởng chính sách ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

6) Thẻ học sinh có dán ảnh do trường THCS  cấp (hoặc CMT ND).

7) 02 ảnh c 3x4 (Kiểu ảnh CMT ND và không được quàng khăn đỏ): Cho vào phong bì, đề Họ tên, ngày sinh.

8) Xác nhận của UBND  cấp Xã, Phường về việc không vi phạm pháp luật và ngày tháng năm sinh theo quy định (Chỉ đối với thí sinh tốt nghiệp THCS từ năm học 2017-2018 trở về trước)

- Học sinh thi vào THPT Nội trú tỉnh phải nộp thêm giấy tờ sau:

9) Hộ khẩu (Bản sao có công chứng).

10) Một phong bì dán tem và ghi địa chỉ người nhận.

Lưu ý: Học sinh thi vào THPT Chuyên nộp hồ sơ tại trường THPT Chuyên và dự thi tại trường THPT Chuyên; Học sinh thi vào PTDT Nội trú nộp hồ sơ tại trường THPT thuộc địa bàn tuyển sinh và dự thi tại nơi nộp hồ sơ.

6. Chính sách ưu tiên

6.1. Nhóm đối tượng 1: Cộng 2 điểm

Con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

6.2. Nhóm đối tượng 2: Cộng 1,5 điểm

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

6.3. Nhóm đối tượng 3: Cộng 1 điểm

- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; Người dân tộc thiểu số; Người học đang sinh sống và học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

    Lưu ý:

- Một học sinh thuộc nhiều nhóm đối tượng thì chọn nhóm đối tượng được cộng điểm cao nhất.

- Không thực hiện cộng điểm khuyến khích trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020.

7. Các mốc thời gian trong tuyển sinh

- Từ 15/5/2019 đến 22/5/2019: Bán hồ sơ dự thi cho thi sinh tại Phòng thư Viện (hồ sơ do Sở GD&ĐT phát hành);

 - Từ 22/5 đến 24/5/2019: Nhà trường nhận hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh.

- Từ 25/5 đến 26/5/2019: Nhậm xong dữ liệu ĐKDT.

- Ngày 27/5/2019: Báo cáo số liệu đăng ký dự thi, duyệt danh sách đề nghị trúng tuyển thẳng đợt 1.

- Ngày 29/5/2019: Dán danh sách phòng thi lần (sau khi đã duyệt tại sở GD), số báo danh và đặc biệt là các thông tin họ, tên, ngày, tháng năm sinh, điểm THCS, điểm ưu tiên, khuyến khích để thí sinh kiểm tra. Nếu có sai sót cần báo ngay cho ban hồ sơ;

- Ngày 2/6/2019: Đúng 7h15’ tất cả các thí sinh có mặt tại trường để học tập quy chế.

- Ngày 5,6/6/2019 tổ chức thi tuyển: Học sinh phải có mặt đúng giờ tham gia kỳ thi tuyển theo lịch;

- Từ 9/6 đến 11/6/2019: Chấm thi.

- Ngày 13/6/2019: Trả kết quả, công bố điểm thi.

- Ngày 14/6/2019: Lên phương án tuyển sinh.

- Ngày 16/6/2019: Duyệt tuyển sinh tại Sở GDĐT.

- Ngày 17/6 – 20/6/2019: Công bố, công khai điểm chuẩn vào trường, công bố danh sách trúng tuyển và trả hồ sơ dự tuyển cùng phiếu báo điểm cho các học sinh không trúng tuyển vào trường.

- Ngày 20/6/2019: Nhận đơn phúc khảo bài thi.

- Ngày 30/6/2019: Nộp danh sách phúc khảo.

L­ưu ý :

- Học sinh dự tuyển sinh vào lớp 10: Đến trường xem trực tiếp các thông tin về tuyển sinh. Nếu chưa rõ, xin liên hệ trực tiếp với Ban tuyển sinh của trường từ ngày 15/5/2019.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT tai trường THPT Bắc Sơn năm học 2019-2020. Đề nghị giáo viên, phụ huynh, học sinh nghiên cứu để đăng ký thi tuyển, có vấn đề gì chưa rõ xem thông tin trên trang Web: http://thptbacson.thainguyen.edu.vn hoặc liên hệ theo số điện thoại: 0977008689 - Đ/c: Tạ Văn Hoàn, Phó Hiệu trưởng.

Nơi nhận:

  • Sở GDĐT(b/c).
  • UBND các xã, phường; trường THCS trên địa bàn phối hợp (thực hiên).
  • Trang Web của nhà trường.
  • Ban tuyên sinh (thực hiện).
  • Lưu CM,VT

HIỆU TRƯ­ỞNG

(Đã Ký)

Ngô Văn Dương


Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 13
Tháng 12 : 183
Năm 2021 : 14.798