Công khai 2020

Công khai dự toán thu chi năm 2020

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

  Đơn vị: Trường THPT Bắc Sơn          Biểu số 2
 Chương: 422  
THÔNG BÁO
CÔNG KHAI  DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2020
                           (Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)         đvt: đồng
TTChỉ tiêuDự toán  được giaoGhi chú
ADự toán thu  
ITổng số thu716,000,000 
1Thu phí, lệ phí  
2Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ713,000,000 
 Học phí534,884,000 
 Giữ xe63,000,000 
 Dạy thêm học thêm650,000,000 
3Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)0 
4Thu sự nghiệp khác 3,000,000 
IISố thu nộp NSNN0 
1Phí, lệ phí0 
2Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ13,000,000 
 Học phí0 
 Giữ xe6,300,000 
 Dạy thêm học thêm13,000,000 
3Hoạt động sự nghiệp khác 60,000 
IIISố được để lại chi theo chế độ537,824,000 
1 Phí, lệ phí534,884,000 
 Học phí534,884,000 
2Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ  
 Giữ xe56,700,000 
 Dạy thêm học thêm637,000,000 
3Thu viện trợ  
4Hoạt động sự nghiệp khác 2,940,000 
BDự toán chi ngân sách nhà nước9,123,000,000 
ILoại 490, khoản 494, mã nguồn: 136,643,000,000 
1  Chi thanh toán cá nhân5,947,000,000 
2  Chi nghiệp vụ chuyên môn436,000,000 
3  Chi mua sắm, sửa chữa lớn0 
4  Chi khác260,000,000 
IILoại 490, khoản 494, mã nguồn: 122,480,000,000 
1  Chi thanh toán cá nhân1,264,000,000 
2  Chi nghiệp vụ chuyên môn0 
3  Chi mua sắm, sửa chữa lớn1,216,000,000 
4  Chi khác  
CDự toán chi nguồn học phí710,000,000 
1  Chi thanh toán cá nhân284,000,000 
2  Chi nghiệp vụ chuyên môn142,000,000 
3  Chi mua sắm, sửa chữa lớn142,000,000 
4  Chi khác142,000,000 
    
   Phổ Yên, ngày 23 tháng 3 năm 2019
Kế toánThủ trưởng đơn vị
    
    
    
Triệu Thị Thu HồngNgô Văn Dương

 

 
 
 
 
 
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31
Hôm qua : 335
Tháng 09 : 1.825
Năm 2021 : 11.151