Kế hoạch tuần từ ngày 19 - 24 tháng 12 năm 2016

KÕ ho¹ch ho¹t ®éng

TuÇn häc: Từ ngày 19-25/12/2016

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

Ghi chó

 

2

19/12/2016

 

Thi HK khối 12 theo lịch

- Thời gian: 07h15

- Khối 11 nghỉ học, khôi 10 học bình thường

Thi HK khối 12 theo lịch

- Thời gian: 13h45

 

 

 

3

20/12/2016

 

Thi HK khối 12 theo lịch

- Thời gian: 07h15

- Khối 11 nghỉ học, khôi 10 học bình thường

Thi HK khối 12 theo lịch

- Thời gian: 13h45

 

 

4

21/12/2016

 

Thi HK khối 11 theo lịch

- Thời gian: 07h15

- Khối 10 nghỉ học, khôi 12 học bình thường

Thi KHKT cấp tỉnh; TP: Theo Quyết định

Thi HK khối 11 theo lịch

- Thời gian: 13h45

 

 

 

5

22/12/2016

 

Thi HK khối 11 theo lịch

- Thời gian: 07h15

- Khối 10 nghỉ học, khôi 12 học bình thường

Thi HK khối 11 theo lịch

- Thời gian: 13h45

 

 

 

6

23/12/2016

 

Thi HK khối 10 theo lịch

- Thời gian: 07h15

- Khối 12 nghỉ học, khôi 11 học bình thường

Thi HK khối 10 theo lịch

- Thời gian: 13h45

 

 

 

7

24/12/2016

 

Thi HK khối 10 theo lịch

- Thời gian: 07h15

- Khối 12 nghỉ học, khôi 11 học bình thường

Thi HK khối 10 theo lịch

- Thời gian: 13h45

 

 

 

CN

25/12/2016

 

 

 

 

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Danh mục 225 Luật, Bộ Luật của Việt Nam
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 16
Tháng 09 : 128.322
Năm 2022 : 288.855