Đề kiểm tra 45 phút môn lịch sử khối 12

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN LỊCH SỬ KHỐI 12 ĐỀ I Câu 1 (4 điểm): Trình bày sự thành lập và ý nghĩa lịch sử sự ra đời nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa? Câu 2 (2 điểm): Sau chiến tranh thế giới thứ II các quốc gia ở Đông Nam Á có

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

MÔN LỊCH SỬ KHỐI 12

ĐỀ I

Câu 1 (4 điểm):

Trình bày sự thành lập và ý nghĩa lịch sử sự ra đời nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa?

Câu 2 (2 điểm):

Sau chiến tranh thế giới thứ II các quốc gia ở Đông Nam Á có những biến đổi to lớn gì? Theo em biến đổi nào quan trọng nhất? Vì sao?

Câu 3 (4 điểm):

Trình bày sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản (1952 – 1973)? Vì sao kinh tế Nhật Bản có sự phát triển nhanh chóng như vậy?

                                 -------------------HẾT--------------------

 

 

ĐÁP ÁN

Câu

NỘI DUNG

Thang điểm

1

* Sự thành lập nước CHND Trung Hoa

 

- Ngày 20-7-1946, Tưởng Giới Thạch phát động cuộc chiến tranh chống Đảng Cộng sản Trung Quốc…

0,5

- Từ tháng 7-1946 đến tháng 6-1947, Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện chiến lược phòng ngự tích cực, chủ yếu tiêu diệt sinh lực địch và xây dựng củng cố lực lượng…

1,0

- Từ tháng 6-1947 đến tháng 10-1949, Quân giải phóng Trung Quốc đã chuyển sang phản công, lần lượt giải phóng các vùng do Quốc dân đảng kiểm soát. Cuộc nội chiến kết thúc, Trung Quốc lục địa được giải phóng. Lực lượng Quốc dân đảng phải rút chạy ra Đài Loan…

1,0

- Ngày 1-10-1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập, đứng đầu là chủ tịch Mao Trạch Đông…

0,5

* Ý nghĩa:

 

- Kết thúc sự thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến…

0,25

- Mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chủ nghĩa xã hội…

0,25

- Có ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, nhất là ở các nước Đông Nam Á…

0,25

- Góp phần tăng cường lực lượng của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới…

0,25

2

* Những biến đổi của các nước Đông Nam Á

 

- Sau chiến tranh thế giới thứ II các quốc gia đều giành độc lập…

0,5

- Từ khi giành độc lập các nước Đông Nam Á đều ra sức xây dựng nền kinh tế - xã hội và đạt nhiều thành tựu to lớn…

0,5

- Các nước Đông Nam Á đều gia nhập hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)…

0,5

* Biến đổi quan trọng nhất: Sau chiến tranh thế giới thứ II các quốc gia đều giành độc lập. Vì nó quyết định các yếu tố còn lại…

0,5

3

* Kinh tế Nhật Bản (1952 - 1973)

 

- Từ 1952 - 1960 kinh tế Nhật bản có bước phát triển nhanh…

0,5

- Từ 1960 - 1973 kinh tế Nhật phát triển thần kì…

0,5

+ Tăng trưởng bình quân hàng năm  từ 1960 -1969 là 10,8%...

0,5

+ Từ 1970 – 1973 có giảm đi nhưng vẫn đạt 7,8% cao hơn rất nhiều so với các TBCN khác…

0,5

+ Đầu thập kỉ 70 Nhật trở thành trung 1 trong 3 trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới (Mĩ, NB và các nước Tây Âu)…

0,5

* Nguyên nhân phát triển:

 

- Ở Nhật con người được coi là vốn quí nhất, là nhân tố quyết định hàng đầu…

0,25

- Vai trò lãnh đạo quản lí của nhà nước…

0,25

- Các công ty năng động và có sức cạnh tranh cao…

0,25

- Ứng dụng thành công KHKT vào sản xuất…

0,25

- Chi phí quốc phòng thấp…

0,25

- Lợi dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển…

0,25

 

----------------HẾT------------------

 

 

 

 

 

 

                                                                   ĐỀ II :

Câu 1 (4,0 điểm):

 Trình bày sự thành lập và quá trình phát triển của tổ chức ASEAN? Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi gia nhập tổ chức này?

Câu 2 (4,0 điểm):

 Trình bày công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc từ năm 1978 đến năm 2000?

Câu 3 (2,0 điểm):

Nguyên nhân chấm dứt “Chiến tranh lạnh”? Xu thế phát triển của thế giới sau thời kì chiến tranh lạnh?

                                                                

                                                                 ĐÁP ÁN

Câu 1: (4,0 đ):

* Sự thành lập: Tháng 8-1967 Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc-Thái Lan gồm 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Ma-lay-si-a, Sing-ga-po, Phi-lip-pin…(0,75 đ)

* Quá trình phát triển:

+ Từ 1967-1975 ASEAN là tổ chức non yếu, tổ chúc lỏng lẻo, chưa có vị trí trên trường quốc tế…(0,25 đ)

+ Tháng 2-1976 tại hội nghị cấp cao lần nhất của ASEAN tại Bali- In-đô-nê-xi- a, Hiệp ước Bali được kí kết với nội dung chính là tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác ở Đông Nam Á…(0,25 đ)

+ Năm 1979 ASEAN có quan hệ đối đầu với 3 nước Đông Dương…(0,25 đ)

+ Cuối thập niên 80 ASEAN chuyển từ đối đầu sang đối thoại và hợp tác với 3 nước Đông Dương…(0,25 đ)

+ Các nước còn lại lần lượt gia nhập ASEAN: Brunei 1984, Việt Nam 7-1995, Lào và Myanma 9-1997, Campuchia 4-1999…(0,25 đ)

* Cơ hội:

Tạo điều kiện cho Việt Nam được hoà nhập vào cộng đồng khu vực, vào thị trường các nước Đông Nam Á, thu hút được vốn đầu tư, mở ra cơ hội giao lưu, học tập, tiếp thu trình độ khoa học- kĩ thuật, công nghệ, văn hóa…để phát triển đất nước…(1,0 đ)

* Thách thức:

Phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt, nhất là về kinh tế, hòa nhập nếu không đứng vững thì dễ bị tụt hậu về kinh tế và bị "Hòa tan" về chính trị, văn hóa, xã hội…(1,0 đ)

Câu 2: (4,0 đ):

* Nội dung:

Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, tiến hành cải cách và mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa nhằm hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc nhằm biến Trung Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh…(1,0 đ)

* Thành tựu:

- Kinh tế: GDP hàng năm tăng trên 8%, năm 2000 GDP đạt trên 1000 tỉ USD. Thu nhập bình quân đầu người tăng vọt, các ngành công nghiệp, dịch vụ, xây dựng ngày càng chiếm ưu thế…(0,25 đ)

- Khoa học kĩ thuật: Năm 1964 thử thành công bom nguyên tử, phóng thành công tàu vũ trụ đưa con người bay vào không gian…(0,25 đ)

- Văn hóa giáo dục: Đạt nhiều thành tựu, đời sống của nhân dân được nâng cao…(0,25 đ)

- Đối ngoại:

+ Bình thường hóa quan hệ với Liên Xô, Việt Nam, Mông Cổ, Ấn Độ...(0,25 đ)

+ Mở rộng quan hệ ngoại giao với tất cả các nước trên thế giới…(0,25 đ)

+ Giữ vai trò quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp quốc tế…(0,25 đ)

+ Vì vậy địa vị quốc tế của Trung Quốc được nâng cao…(0,25 đ)

+ Trung Quốc đã thu hồi được Hồng Kông năm 1997, Ma Cao 1999. Đài Loan vẫn duy trì chính quyền riêng…(0,25 đ)

* Ý nghĩa:

+ Những thành tựu đạt được trong công cuộc cải cách mở cửa đã chứng minh sự đúng đắn cuả đường lối cải cách đất nước Trung Quốc, làm tăng cường vị thế Trung Quốc trên thế giới…(0,5 đ)

+ Là bài học quý cho công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước của các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam…(0,5 đ)

Câu 3: (2,0 đ):

* Nguyên nhân:

+ Chiến tranh lạnh đã làm suy giảm thế mạnh của 2 nước Xô- Mĩ. Sự vươn lên và cạnh tranh quyết liệt của Nhật và Tây Âu đối với Mĩ…(0,25 đ)

+ Thập niên 80, Liên Xô càng lâm vào khủng hoảng và trì trệ…

=> Cả 2 nước cần thoát khỏi thế đối đầu để ổn định và củng cố vị thế của mình…(0,25 đ)

* Từ sau 1991 tình hình thế giới phát triển theo xu hướng sau:

+ Trật tự thế giới đang hình thành theo xu hướng “Đa cực”…(0,25 đ)

+ Các quốc gia đều điều chỉnh chiến lượt phát triển, tập trung phát triển kinh tế để xây dựng sức mạnh thực lực của mỗi nước…(0,25 đ)

+ Mĩ đang ra sức thiết lập trật tự thế 1 cực song rất khó khăn…(0,25 đ)

+ Hòa bình thế được thiết lập nhưng nội chiến, xung đột vẫn diễn ra nhiều nơi…(0,25 đ)

+ Sang thế kỉ XXI xu thế hòa bình, hợp tác quốc tế là xu thế chính trong quan hệ quốc tế…(0,25 đ)

+ Sự xuất hiện của chủ nghĩa khủng bố, nhất là sự kiện 11-9-2001 đã tác động mạnh đến tình hình chính trị và quan hệ quốc tế…(0,25 đ)

 

 

 

 

 

 

 


Nguồn: thptbacson.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 20
Hôm qua : 13
Tháng 12 : 183
Năm 2021 : 14.798