Đề thi học kì ii lớp 11 năm học 2010 – 2011 môn sinh

SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN

SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN


ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 11 NĂM HỌC 2010 – 2011

TRƯỜNG THPT BẮC SƠN


Môn: Sinh học

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

MÃ ĐỀ 101

Phần I: Trắc nghiệm (6đ)

C©u 1 :

Trinh sản là hình thức sinh sản:

A.

Tế bào trứng không được thụ tinh phát triển thành cơ thể lưỡng bội

B.

Chỉ sinh ra cá thể cái

C.

Xảy ra ở động vật bậc thấp

D.

Tế bào trứng không được thụ tinh phát triển thành cơ thể đơn bội

C©u 2 :

Vì sao K+ có thể khuếch tán từ trong ra ngoài màng tế bào?

A.

Do cổng K+ mở và nồng độ bên trong màng của K+ cao

B.

Do K+ có kích thước nhỏ

C.

Do K+ mang điện tích dương

D.

Do K+ bị lực đẩy cùng dấu của Na+

C©u 3 :

Phản xạ là

A.

Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh, trả lời lại kích thích của môi trường bên trong hoặc bên ngoài cơ thể

B.

Phản ứng của cơ thể trả lời lại kích thích bên trong hoặc bên ngoài cơ thể

C.

Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh, chỉ trả lời lại kích thích bên trong cơ thể

D.

Phản ứng của cơ thể thông qua hệ thần kinh, chỉ trả lời lại kích thích bên ngoài cơ thể

C©u 4 :

Thụ tinh kép là:

A.

Sự kết hợp nhân của 2 giao tử đực và tế bào trứng tạo thành hợp tử

B.

Sự kết hợp nhân của 2 giao tử đực và cái trong túi phôi tạo thành hợp tử

C.

Sự kết hợp 2 nhân của giao tử đực với tế bào trứng và tế bào nhân cực tạo thành hợp tử và nhân nội nhũ

D.

Sự kết hợp giữa giao tử đực và cái trong túi phôi tạo thành hợp tử

C©u 5 :

Đặc trưng chỉ có ở sinh sản hữu tính là:

A.

Giảm phân và thụ tinh

B.

Kiểu gen của thế hệ sau không thay đổi trong quá trình sinh sản

C.

Nguyên phân và giảm phân

D.

Bộ nhiễm sắc thể của loài không thay đổi

C©u 6 :

Phitôcrôm là:

A.

Sắc tố tạo sự nảy mầm của các loại cây mẫn cảm với ánh sáng.

B.

Sắc tố cảm nhận chu kì quang của thực vật.

C.

Sắc tố cảm nhận chu kì quang, sắc tố cảm nhận ánh sáng của các loại hạt mẫn cảm với ánh sáng để nảy mầm.

D.

Sắc tố thúc đẩy sự ra hoa, tạo quả và kết hạt

C©u 7 :

Tại sao cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành?

A.

Dễ trồng và ít tốn công  chăm sóc

B.

Rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch

C.

Tránh sâu bệnh gây hại

D.

Ít tốn diện tích đất trồng

C©u 8 :

Thụ tinh là quá trình:

A.

Hình thành giao tử đực và cái

B.

Hợp nhất giữa con đực và cái

C.

Hợp nhất giữa giao tử đơn bội đực và cái

D.

Hình thành cá thể đực và cá thể cái

C©u 9:

Nhân bản vô tính là:

A.

Chuyển nhân một tế bào sinh dục vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân

B.

Chuyển nhân một tế bào sinh dục vào một tế bào trứng

C.

Kết hợp một tế bào tinh trùng và một tế bào trứng

D.

Chuyển nhân một tế bào Xôma vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân

C©u 10:

Sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn là:

A.

Sinh trưởng và phát triển trải qua nhiều hình thái khác nhau (theo các giai đoạn).

B.

Sự sinh trưởng và phát triển mà con non có hình dạng, cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành

C.

Sinh trưởng và phát triển  mà con non trải qua giai đoạn khác nhau với hình thái và cấu trúc khác nhau.

D.

Sự sinh trưởng và phát triển mà con non có hình dạng, cấu tạo và sinh lí giống với con trưởng thành.

C©u 11:

Sự phân bố ion K+ và Na+ ở điện thế nghỉ ở trong và ngoài màng tế bào như thế nào?

A.

ở trong tế bào, K+ có nồng độ cao hơn và Na+ có nồng độ thấp hơn so với bên ngoài tế bào

B.

ở trong tế bào, K+ và Na+ có nồng độ thấp hơn so với bên ngoài tế bào

C.

ở trong tế bào, K+ và Na+ có nồng độ cao hơn so với bên ngoài tế bào

D.

ở trong tế bào, K+ có nồng độ thấp hơn và Na+ có nồng độ cao hơn so với bên ngoài tế bào

C©u 12:

Hạt được hình thành từ:

A.

Bầu nhụy        

B.

Nhị     

C.

Noãn đã được thụ tinh          

D.

Hạt phấn

 

C©u 13:

ý  nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là:

A.

Tiết kiệm vật liệu di truyền (sử dụng cả 2 tinh tử)

B.

Hình thành nội nhũ cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển

C.

Cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi vào thời kì đầu của cá thể mới

D.

Hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội

C©u 14:

Hướng tiến hóa trong sinh sản hữu tính của động vật là:

A.

Từ cơ thể lưỡng tính đến đơn tính, từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ trứng đến đẻ con

B.

Từ cơ thể đơn tính đến lưỡng tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ con đến đẻ trứng

C.

Từ cơ thể lưỡng tính đến đơn tính, từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ con đến đẻ trứng

D.

Từ cơ thể lưỡng tính đến đơn tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con

C©u 15:

Giao phối, thụ tinh chéo ở động vật là hình thức sinh sản mà:

A.

Tinh trùng thụ tinh với trứng trong cùng 1 cơ thể

B.

Tinh trùng của loài này thụ tinh với trứng của loài kia

C.

Tinh trùng của cơ quan sinh dục đực thụ tinh với trứng của cơ quan sinh dục cái trong 1 cơ thể

D.

Có sự tham gia của 2 cá thể khác giới tính. Tinh trùng thụ tinh với trứng.

C©u 16:

Hạt lúa thuộc loại:

A.

Quả đơn tính

B.

Quả giả

C.

Quả có nội nhũ

D.

Quả không nội nhũ

 

C©u 17:

Biến thái là sự thay đổi:

A.

Về hình thái, cấu tạo và sinh lí trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.

B.

Đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi ra đời.

C.

Đột ngột về hình thái, cấu tạo trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.

D.

Đột ngột về hình thái, sinh lí trong quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật.

C©u 18:

Vì sao sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin lại “nhảy cóc”?

A.

Vì giữa các eo Ranvie, sợi trục bị bao bằng miêlin cách điện

B.

Vì tạo cho tốc độ truyền xung nhanh

C.

Vì sự thay đổi tính thấm của màng chỉ xảy ra tại các eo Ranvie

D.

Vì đảm bảo cho sự tiết kiệm năng lượng

Phần II. Tự luận (4đ)

Câu 1: Thụ tinh ở thực vật là gì? Trình bày hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín?

Câu 2: Trình bày quá trình nhân bản vô tính tạo ra cừu Dolly?

----------------š@HẾT?›-------------------

Nguồn: thptbacson.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Hôm qua : 13
Tháng 12 : 180
Năm 2021 : 14.795